Hoërskool Wolmaransstad


Geskiedenis, Visie en Missie

Druk asseblief op die skakel om na ons tariewe blad toe te gaan 

 

Ons Visie

Hoërskool Wolmaransstad streef daarna om 'n trotse, gebalanseerde en verantwoordelike landsburger in 'n religieuse en landelike gemeenskap te ontwikkel. Daar word gestrewe om die beste Afrikaanse streekskool te wees.

Ons Missie

Hoërskool Wolmaransstad onderneem:

  • Om geluk en die besef van verantwoordelike eienaarskap in elke leerder, personeellid, ouer en die gemeenskap te vestig;
  • Om deur middel van dinamiese en kreatiewe kommunikasie ons waardes, beginsels, norme en standaarde aan elke rolspeler in ons invloedsfeer oor te dra;
  • Om die innoverende bestuursvaardighede in te span, ons personeel en al ons aktiwiteit deur tye van verandering te dra;
  • Om rolspelers in ons sorg se oordeelsvermo, akademiese stand en vaardighede in kurrikulre en buite-kurrikulre bedrywighede tot nog uitnemender vlakke te ontwikkel. Derhalwe gee ons aandag aan die ontwikkeling van ons fisiese en menslike hulpbronne.

Druk asseblief op die skakel om na ons tariewe blad toe te gaan 

 

Ons Visie

Hoërskool Wolmaransstad streef daarna om 'n trotse, gebalanseerde en verantwoordelike landsburger in 'n religieuse en landelike gemeenskap te ontwikkel. Daar word gestrewe om die beste Afrikaanse streekskool te wees.

Ons Missie

Hoërskool Wolmaransstad onderneem:

  • Om geluk en die besef van verantwoordelike eienaarskap in elke leerder, personeellid, ouer en die gemeenskap te vestig;
  • Om deur middel van dinamiese en kreatiewe kommunikasie ons waardes, beginsels, norme en standaarde aan elke rolspeler in ons invloedsfeer oor te dra;
  • Om die innoverende bestuursvaardighede in te span, ons personeel en al ons aktiwiteit deur tye van verandering te dra;
  • Om rolspelers in ons sorg se oordeelsvermo, akademiese stand en vaardighede in kurrikulre en buite-kurrikulre bedrywighede tot nog uitnemender vlakke te ontwikkel. Derhalwe gee ons aandag aan die ontwikkeling van ons fisiese en menslike hulpbronne.